VELVET Jyväskylä uutiskirjerekisteri
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
VELVET Jyväskylä Oy
Postiosoite: Kauppakatu 21, 40100 JYVÄSKYLÄ
Käyntiosoite: Kauppakatu 21, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 020 734 4919
Y-tunnus 2524396-5

2. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
velvethr@velvetjkl.fi

3. Rekisterin nimi
VELVET Jyväskylän uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään VELVET Jyväskylän omien uutiskirjeiden tilausrekisteriä. Rekisteriä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Rekisteri ei koske ajanvarausjärjestelmän lähettämiä automaattisia viestejä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään ainoastaan asiakkaan yhteystietoja (nimi ja sähköpostiosoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan täyttämästä tilauslomakkeesta sekä asiakkaalta itseltään sähköpostilla, palautelomakkeiden kautta erillistä suostumusta vastaan tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä VELVET Jyväskylän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot jokaisessa kirjeessä esiintyvän linkin kautta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi korjata rekisterissä olevan virheellisen tiedon kirjeessä esiintyvän linkin kautta. Asiakas voi peruuttaa tilauksen, jolloin Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä. Mikäli peruuttaminen ei onnistu kirjeessä olevan linkin kautta teknisistä syistä, voi Asiakas pyytää poistamista sähköpostitse tai puhelimitse rekisterin pitäjältä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tilatessaan uutiskirjeen Asiakas antaa luvan lähettää markkinointia sähköpostiin ja mobiiliin päätelaitteeseen.